องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจ

ประมวลผลการสำรวจความพึงพอใจ

   
วันที่ข้อมูล   ณ วันที่ ถึงวันที่
  ประเภทแบบประมวลผล
   แสดงรายละเอียดผู้กรอกแบบสำรวจ
   กราฟแสดงผล วิเคราะห์ ประสิทธิภาพทั้งองค์กร
   กราฟแสดงผล วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ แยกตาม "บริการ"