องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ

เปิดอ่าน 3,942 views

ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ

ขยะ และการจัดการขยะด้วย 3R
การมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหาขยะ ด้วย 3 R

เป็นวิธีง่าย ๆ ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยไม่ต้องมีกฎเกณฑ์ แต่เป็นการดำเนินการที่ต้องสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณและการคัดแยกขยะ โดย เริ่มต้นที่ บ้าน

ดาวน์โหลดเอกสาร ประชาสัมพันธ์การจัดการขยะ