องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

พิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้

เปิดอ่าน 190 views

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายวิทยาวุฒิ เรืองเมธีกุญ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ เข้าร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ (ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ) ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่นางทวาย กันมินทร์ ณ บ้านเลขที่ ๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์