องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

มาตรการเข้าใช้สนามกีฬากลางแจ้ง

เปิดอ่าน 214 views

มาตรการเข้าใช้สนามกีฬากลางแจ้ง
1.สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า
2.ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล(70%)บริเวณทางเข้า
3.ทุกคนในสนามกีฬาเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
4.งดการรวมกลุ่ม งดการสนทนาที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการกระจายเชื้อโรค