องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

ตู้ปันสุข

เปิดอ่าน 365 views
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ นายวิทยาวุฒิ เรืองเมธีกุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ ได้ตั้งตู้ปันสุข ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ประชาสัมพันธ์และเป็นสื่อกลางรับบริจาคสิ่งของให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด 19
**สำหรับผู้ที่จะนำสิ่งของมาแบ่งปันสามารถนำมาใส่ในตู้ปันสุข ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมช่วยกันแบ่งปันความสุข**