องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน

เปิดอ่าน 236 views

วันพฤหัสบดี ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ร่วมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”