องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เปิดอ่าน 69 views

วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ.บริเวณห้องน้ำในอาคารสำนักงาน และห้องน้ำสาธารณะ