องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

เปิดอ่าน 251 views
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ รายละเอียดปรากฎตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ (ภาพถ่ายประกาศฯ)