องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓

เปิดอ่าน 598 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒