องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

แจ้งตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓)

เปิดอ่าน 442 views

แจ้งตรวจสอบแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๓) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
**(หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ หรือ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่)**