องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)

เปิดอ่าน 345 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒