องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เปิดอ่าน 398 views
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒