องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

เปิดอ่าน 645 views

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

thumbnail of 393883_ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้าย