องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

การเลี้ยงหนูนา โดยผู้ใหญ่น้อย

เปิดอ่าน 909 views

นายสวัสดิ์ สมโณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 และนายวศิน คล้ายมั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์
ได้รวมกลุ่มชาวบ้าน ซึ่งเป็นเกษตรกรทำนาปลูกข้าวมาทำอาชีพเสริมด้วยการเลี้ยงหนูนา เพิ่มรายได้ และมีแนวโน้มจะกระจายพื้นที่การเลี้ยงให้ทั่วถึง เพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งใหม่ของอำเภอโกรกพระ