องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

ประกาศ เรื่อง การประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

เปิดอ่าน 835 views

thumbnail of ประกาศการประเมิน

thumbnail of report_gpublic (1)