องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

แจ้งประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561-2564

เปิดอ่าน 4,123 views

เนื่องด้วยปีนี้ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561-2564 จึงขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือจากกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,และสมาชิกทุกท่าน แจ้งประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ของท่านมายื่นแบบประเมิน ได้ที่ อบต.โกรกพระ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2561