องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

เปิดอ่าน 1,262 views

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)

thumbnail of 1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 5 ปี