องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ

รูปภาพกิจกรรม

กุมภาพันธ์

14

2020

อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภา

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลโกรกพระ […]